• +32 472 22 01 62

Ik ben er nog niet.
Maar ik ben dichterbij dan gisteren.

Waarom kiezen voor Sophie?

Professioneel

Sophie werkt ook voortdurend aan haar professionalisering. Ze is mee met de nieuwste methodes en therapiën om haar patiënten nog beter te ondersteunen. Ze treedt ook continu in contact met de andere actoren binnen het herstelproces. Ze bezoekt scholen, consulteert huisartsen, specialisten en CLB-medewerkers om steeds kort op de bal te kunnen spelen. Een verhaal is immers nooit eenzijdig. Ze legt haar oor te luisteren bij andere hulpverleners om een volledig plaatje te krijgen.

Huiselijkheid

Sophie heeft ervoor gekozen om haar praktijk te organiseren in haar eigen huis. Zo voel je je steeds een beetje "thuis". Dat tezamen met haar warme en goedlachse karakter zorgt voor een aparte en fijne dynamiek tijdens de therapiesessies. En dan hebben we het nog niet gehad over haar twee katten die de huiselijkheid nog eens versterken. Kinderen moeten zich immers goed voelen. De problematiek rond logopedie lijdt maar al te vaak tot een gevoel van minderwaardigheid terwijl dat nergens voor nodig is.

ervaring

Sophie is gepokt en gemazeld in de logopedie. Ze heeft weliswaar nog niet zo lang een praktijk in Hasselt maar ze heeft daarvoor al heel wat ervaring kunnen opdoen in de sector. En het is die ervaring die ze kan aanwenden om jou op een degelijke manier te ondersteunen bij je behandeling. Ze zoekt voortdurend naar betere en effectievere methodes om haar patiënten nog beter te kunnen helpen. Stilstaan is immers achteruitgaan.

flexibiliteit

Sophie is zich ook bewust van de snelheid van de samenleving. Vandaar dat ze voortdurend bereid is om aanpassingen te doen aan haar schema zodat de therapie ook altijd vlot en correct kan verlopen. Geen lange wachttijden voor Sophie. Ze probeert deze te beperken door een solide planning. Een therapie kan immers alleen werken wanneer er ook een goed ritme en een zekere structuur achter schuilgaat.

De kat van Sophie leeft met je mee

Wat doet Sophie?

Naar de huisarts

Je gaat naar de huisarts en vraagt een doorverwijzing naar Sophie.

Naar Sophie

Je gaat naar Sophie. Zij stelt een behandeling voor. Die behandeling heet een bilan.

Naar de huisarts

De huisarts of de specialist keurt het bilan goed.

Je wordt beter

Sophie voert de behandeling uit.

Hier woont Sophie

Sophie Houben
erkend logopediste

Vingervlug en blind leren typen

Sophie leert je ook blind typen. In 10 lessen. Het is niet enkel een extra troef wanneer je studeert maar het kan ook een therapeutische meerwaarde zijn. De methode die Sophie gebruikt is een beproefde methode die niet zomaar leert typen uit een boekje. Het zet de leerlingen pro-actief aan het werk. Via speelse omwegen leren de kinderen typen. De typ10-methode is zodanig ontworpen dat kinderen met leerstoornissen niet alleen leren typen maar er ook therapeutisch wel bij varen.

contact


Sophie Houben
erkend logopediste
Paters Adonsstraat 25
3500 Hasselt
0032 (0) 472 22 01 62

Stel je vraag ... :